Heli Consulting

Heli Consulting

Heli Consulting is een eigentijds adviesbureau gericht op veranderingen bij de overheid. Of het nu gaat om de verandering binnen het sociaal domein, de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) of de dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Omdat we midden in de dagelijkse uitvoeringspraktijk staan, weten we wat deze grote opgaven inhouden en wat er moet gebeuren om dit te realiseren en verbinding te krijgen en te houden tussen mensen, processen, informatie en ICT.

Deskundig advies wordt bij Heli Consulting gecombineerd met kennis en ervaring op het gebied van implementatie. Het verbeteren van uw dienstverlening, bedrijfsvoering en/of informatievoorziening draait immers niet alleen om een doordacht advies, maar wordt pas interessant wanneer concrete resultaten worden geboekt. Project- en programmamanagement, verandermanagement en procesbegeleiding zijn diensten die Heli Consulting biedt.

Het boeken van zichtbare resultaten en het creëren van draagvlak binnen de organisatie vormt de kern van de aanpak van Heli Consulting. Samenwerking vormt daarbij de rode draad. Veranderen is en blijft immers mensenwerk.

Heli Consulting beschikt over een groot netwerk waarin wij als dat nodig is de samenwerking zoeken om u een stap verder te helpen.

Ervaring

Aan de basis van Heli Consulting staat Bart Geerdink, een gedreven professional die afkomstig is uit het overheidswerkveld. Hij heeft ruim tien jaar ervaring in de uitvoeringspraktijk van verschillende overheden. Een indruk van de diversiteit aan opdrachten en ervaringen treft u hieronder aan:

Teamcoördinator bij het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Programmamanagement voor de aansluiting van gemeenten op informatievoorziening binnen de justitiële jeugdzorgketen
Projectmanagement voor de impact van de Omgevingswet op gemeenten en omgevingsdiensten
Projectmanagement voor de invoering van diverse e-overheidsbouwstenen
Leveranciersmanagement voor gemeenten
Programmamanagement dienstverlening bij een gemeente
Projectmanagement ICT samenwerking tussen gemeenten
Advies administratieve lastenverlichting bij diverse gemeenten
Advies procesverbetering bij ministeries, ziekenhuizen en gemeenten
Projectmanagement Europese aanbesteding voor ERP systemen bij ziekenhuizen

Contact

Heli Consulting
Begoniastraat 37
1214 CT Hilversum

06 4619 8252
info@heliconsulting.nl
LinkedIn Twitter